فرم پرداخت آنلاین

برای پرداخت مبلغ دلخواه به عنوان بیعانه می توانید با تکمیل این فرم و اتصال به درگاه پرداخت بانکی با کلیه کارت های عضو شبکه شتاب پرداخت خود را به صورت آنلاین انجام دهید.